Trening piłkarski

Pracujemy nad indywidualnym rozwojem umiejętności piłkarskich

Trening piłkarski


Oferujemy indywidualne oraz grupowe treningi piłkarskie. Opieramy się na najnowszych metodach treningowych. W naszej pracy kładziemy duży nacisk na rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich takich jak: 
panowanie nad piłką, nauka i doskonalenie zwodów oraz ich zastosowanie podczas gier, rozumienie gry, doskonalenie umiejętności gry 1×1, rozwijanie percepcji, szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji oraz rozwijanie cech motorycznych.